DZIENNY DOM OPIEKI - formularz zgłoszeniowy


Imię i Nazwisko:  
E-Mail:  
Telefon:  
Adres:  
* Pobyt od dnia:  
   * Proszę wpisać datę zgłoszenia osoby
w Dziennym Domu Opieki

 


Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Feniks" z siedzibą ul. Forteczna 28/35 58-316 Wałbrzych. Państwa dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu nawiązania z Państwem kontaktu i przekazywane do administrowanego przez Fundację Feniks Dziennego Domu Opieki.