DZIENNY DOM OPIEKI - formularz zgłoszeniowy


Imię i Nazwisko ➮  
E-Mail ➮  
Telefon ➮  
Adres ➮   Ulica
Nr /
Kod
Miasto
* Pobyt od dnia ➮  
  

* Proszę wybrać datę zgłoszenia osoby
w Dziennym Domu Opieki


 Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Feniks" z siedzibą ul. Forteczna 28/35 58-316 Wałbrzych. Państwa dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu nawiązania z Państwem kontaktu i przekazywane do administrowanego przez Fundację Feniks Dziennego Domu Opieki.